มหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน พร้อมผู้บริหารและคณาจารย์ มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมประชุมปรึกษาแนวทางการเรียนการสอนระบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2563

26 มิถุนายน 2563 พระมหาศุภชัย สุภกิจโจ ผอ.วิทยาลัยศาสนศาสตร์ มหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน พร้อมผู้บริหารและคณาจารย์ มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมประชุมปรึกษาแนวทางการเรียนการสอนระบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า-19 โอกาสนี้ ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น และผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่นให้เกียรติ เข้าร่วมประชุมปรึกษาแนวทางการสอนออนไลน์และยินดีให้คำปรึกษา แก่ มมร.

ข่าว: ทัศนีย์ เรืองวงศ์วิทยา
ภาพ: วรรณอนงค์ จุฑางกูร

มหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน พร้อมผู้บริหารและคณาจารย์ มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมประชุมปรึกษาแนวทางการเรียนการสอนระบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2563

โพสต์โดย มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เมื่อ วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2020