มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ดำเนินการรับรายงานตัว โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) ระยะ2

29 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ดำเนินการรับรายงานตัว โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) ระยะ2 ณ ห้องประชุมนวราชมงคล อาคาร 50 ปี เทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น โดยมี อาจารย์บุญกิจ อุ่นพิกุล ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น กล่าวต้อนรับและชี้แจงแนวทางโครงการเบื้องต้น ให้กับผู้มารายงานตัวได้รับทราบข้อมูล และพร้อมเตรียมตัวปฏิบัติงาน

ข่าว: ทัศนีย์ เรืองวงศ์วิทยา
ภาพ: อภิชาติ พิทยาไพบูลย์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ดำเนินการรับรายงานตัว โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) ระยะ2

โพสต์โดย มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เมื่อ วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2020