ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานคณะบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม