ประกาศผลการสอบคัดเลือกผู้ผ่านการสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ สังกัดคณะบริหารธุรกิจฯ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกผู้ผ่านการสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ สังกัดคณะบริหารธุรกิจฯ

คลิกอ่านไฟล์ประกาศ