ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างทั่วไป สังกัด สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม