คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จัดการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง การทดสอบหมอนคอนกรีตรองรางรถไฟ

29 กรกฎาคม 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ได้รับเกียรติจาก ดร.อาณัต หาทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง บรรยายให้ความรู้ เรื่องการทดสอบหมอนคอนกรีตรองรางรถไฟ โอกาสนี้ อาจารย์ปริญ นาชัยสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและมอบของที่ระลึกให้แด่วิทยากร และมีคณาจารย์ นักศึกษา บริษัทชั้นนำเอกชนเข้าร่วมรับฟังบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เป็นผู้นำด้านการศึกษา งานวิจัยระบบขนส่งทางราง เพื่อการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ข่าว: ทัศนีย์ เรืองวงศ์วิทยา
ภาพ : วรรณอนงค์ จุฑางกูร

29 กรกฎาคม 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ได้รับเกียรติจาก ดร.อาณัต หาทรัพย์…

โพสต์โดย มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เมื่อ วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2020