ขอแสดงความยินดีและร่วมเป็นกำลังใจให้กับ“โครงรองรับเบาะแบบแยกส่วนสำหรับเตียงผู้ป่วย”ที่ผ่านการคัดเลือกรางวัล IP Champion ประจำปี 2563 ด้านทรัพย์สินทางปัญญาดีเด่น สาขาสิทธิบัตรการประดิษฐ์

ขอแสดงความยินดีและร่วมเป็นกำลังใจให้กับ“โครงรองรับเบาะแบบแยกส่วนสำหรับเตียงผู้ป่วย”ที่ผ่านการคัดเลือกรางวัล IP Champion ประจำปี 2563 ด้านทรัพย์สินทางปัญญาดีเด่น สาขาสิทธิบัตรการประดิษฐ์