ราชมงคลขอนแก่นร่วมใจสวมใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์

#ราชมงคลขอนแก่นร่วมใจสวมใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์ ด้วยนโยบาย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ขอความร่วมมือและรณรงค์ประชาสัมพันธ์แนวทางมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมผ้าไทย เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาของไทยให้คงอยู่ตลอดไป ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร วิทยาเขตขอนแก่นได้พร้อมใจให้ความร่วมมือในการแต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันศุกร์

#ราชมงคลขอนแก่นร่วมใจสวมใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์ ด้วยนโยบาย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม…

โพสต์โดย มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เมื่อ วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2020