การอบรม Microsoft Education Workshop Microsoft Teams Classroom สำหรับการเรียนออนไลน์

22 สิงหาคม 2563 ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น พร้อมด้วย คณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมอบรม Microsoft Education Workshop Microsoft Teams Classroom สำหรับการเรียนออนไลน์ ณ ห้องบริการคอมพิวเตอร์ ชั้นลอย อาคารวิทยบริการ โดยได้รับเกียรติจาก คุณธนชาติ วิรัตน์ชูติ คุณประชุมชัย วงษ์ชัยภวัฒน์ ให้เกียรติบรรยายให้ความรู้ เรื่อง Microsoft Team บน Office 365 การสร้างห้องประชุมและห้องเรียนออนไลน์ เรียนรู้เรื่องการสร้างห้องเรียนของ Team Classroom สร้างแบบทดสอบออนไลน์ Microsoft Forms วิเคราะห์ห้องเรียนด้วย Education Analytics ทั้งนี้ มทร.อีสาน ให้ความสำคัญในเรื่องการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อปรับตัวในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า -2019 และปรับตัวในการใช้ชีวิตแบบ New Normal

ข่าว: ทัศนีย์ เรืองวงศ์วิทยา

ภาพ: สำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น

22 สิงหาคม 2563 ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น พร้อมด้วย คณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมอบรม…

โพสต์โดย มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2020