ยกเลิกประกาศประกวดราคา ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติระบบควบคุมอัตโนมัติสำหรับงานทดสอบทางอุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 1)

ประกาศยกเลิกการประกาศประกวดราคา ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติระบบควบคุมอัตโนมัติสำหรับงานทดสอบทางอุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 1 รายละเอียดดังประกาศแนบ

ประกาศยกเลิกการประกาศประกวดราคา img00911