ราชมงคลขอนแก่นผนึกกำลัง TOT ลงพื้นที่กองพลทหารม้าที่ 3

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 09:30 น. พันเอก ฉกาจพงศ์ หงส์ทอง รองผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 3 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการระบบสมาร์ทฟาร์มและระบบอัตโนมัติสำหรับการเพาะปลูกพืชผักปลอดสารพิษให้กับกำลังพลในค่ายเปรมติณสูลานนท์ เจ้าหน้าที่โครงการทหารพันธุ์ดี และชาวบ้านในพื้นที่ จำนวน 30 ราย
จัดการอบรมโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ณ อาคารเอนกประสงค์ สำนักงานโครงการทหารพันธุ์ดี อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 09:30 น. พันเอก ฉกาจพงศ์ หงส์ทอง รองผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 3…

โพสต์โดย มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เมื่อ วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2020