ราชมงคลขอนแก่นลงพื้นที่ อบต.โคกสี จัดอบรมโครงการ อพ.สธ.

11 กันยายน 2563 ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น ได้รับเชิญจากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี บรรยายพิเศษเรื่องนโยบายและแนวทางการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

11 กันยายน 2563 ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น ได้รับเชิญจากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี…

โพสต์โดย มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เมื่อ วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2020