ขอเชิญชวน ผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ Saphan Digital

ขอเชิญชวน ผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ Saphan Digital ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง Google กระทรวงพาณิชย์ และองค์กรชั้นนำในอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและการสร้างอาชีพ โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้ทักษะดิจิทัลในด้านต่างๆ ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์และการลงมือปฏิบัติจริง สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเรียนออนไลน์ฟรีได้ที่ QR Code หรือ https://saphandigital.moc.go.th/

 

ขอเชิญชวน ผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ Saphan Digatal ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง Google กระทรวงพาณิชย์…

โพสต์โดย มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เมื่อ วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2020