ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง co-working space อาคารเรียนคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ได้ดำเนินการจ้างก่อสร้าง co-working space อาคารเรียนคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

บัดนี้ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท แกรนด์ทรี จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 452,500.- บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา