ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ของพลาสมาทางการแพทย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา