ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงและต่อเติมห้องเพื่อรองรับนักศึกษาและผู้ปกครอง แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา