ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียนสาขาวิศวกรรมโยธาเพื่อเน้นการเรียนการสอนแบบบัณฑิตนักปฏิบัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา