ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียนสาขาวิศวกรรมโยธาเพื่อส่งเสริมการวิจัยให้นักศึกษาระดับปริญญาโท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา