ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาชุดครุภัณฑ์เิ่มประสิทธิภาพสู่การเป็น DIgital Information Center จำนวน 1 ชุด

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

                                              ตามที่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น  ได้ประกาศประกวดราคาจัดซื้อ   ชุดครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพสู่การเป็นDigital Innovation Library and Information Center จำนวน 1 ชุด     ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่2) เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 นั้น

                             จึงประกาศผู้ชนะการประกวดราคาชุดครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพสู่การเป็น Digital Innovation Library and Information Center จำนวน 1 ชุด  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่2)

ดังเอกสารแนบนี้    ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา