ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ครั้งที่ 3/2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ดดยขายตามสภาพที่เป็นอยู่ ดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศขายทอดตลาด