ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ คุณวุฒิ ปริญญาตรี สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม