ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ คุณวุฒิ ปริญญาโท สังกัดสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์