ประชาชนจังหวัดขอนแก่นพร้อมใจกันร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ Walk in เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ฟรี ณ ราชมงคลขอนแก่น อย่างคึกคัก

วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ณ บริเวณลานชั้น 1 อาคาร 50 ปี เทคนิคไทย – เยอรมัน มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น ได้มอบหมายให้ อาจารย์บุญกิจ อุ่นพิกุล ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนก่น ประสาน นายแพทย์พิภพ สิริเพาประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเวียง ให้ความอนุเคราะห์วัคซีนและทีมบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลภูเวียง จำนวน 33 คน ลงพื้นที่เพื่อให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

สำหรับในวันนี้เป็นการฉีดวัคซีนสูตรที่ 1 AStraZeneca + AstraZeneca และสูตรที่ 2 AstraZenaca + Pfizer กรณีผู้ที่รับวัคซีนมาแล้ว ต้องการรับเข็ม 3 กระตุ้น หรือ Booster จะได้รับวัคซีน Astrazeneca โดยต้องเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีน Sinovac + Sinovac หรือ Sinopham + Sinopham มาแล้วอย่างน้อย 16 สัปดาห์ โดยเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 9.00 – 15.00 น. ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมการฉีดวัคซีนเพื่อร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่เป็นจำนวนมาก

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยังมียอดผู้ติดเชื้อระลอกใหม่และยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อให้ประชาชนทุกคนได้มีสิทธิ์เข้าถึงวัคซีนได้อย่างเต็มที่และทั่วถึง เพื่อที่เราทุกคนจะได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติในเร็ววัน และขอเชิญชวนคนไทยทุกคนเข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ “รักตัวเอง หยุดเชื้อ เพื่อชาติ เราปลอดภัย เขาปลอดภัย”

ข่าว : ศันสนีย์ ไชยเพีย

ภาพ : พิมพ์ชนก กุลเพ็ง

https://www.facebook.com/Rmutikhonkaen/posts/4556010804465572