ประกาศรับสมัครนักเรียน/นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (รอบรับตรงครั้งที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2566