ประกาศรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขานวัตกรรมการค้า คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (รอบรับตรงพิเศษ CP ALL) ประจําปีการศึกษา 2566