ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการและโปรแกรมประมวลผลการวัดสำหรับเครื่องมือวัด ๓ มิติ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาสผู้ชนะ