ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมกำแพงสนามกีฬาและทำร่องระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ได้ดำเนินการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมกำแพงสนามกีฬาและทำร่องระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

บัดนี้ ผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมกำแพงสนามกีฬาและทำร่องระบายน้ำ จำนวน 1 งาน ได้แก่ บริษัท ควอลิตี้ เพอร์เฟค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 110,000.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา