ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา