ประกาศเชิญชวนร่วมประมูลดำเนินกิจการร้านค้าสวัสดิการภายในวิทยาเขตขอนแก่น (เพิ่มเติม)

สแกน QR Code เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมหรือคลิ๊ก 👉 https://www.kkc.rmuti.ac.th/2017/wp-content/uploads/2023/05/ประกาศ-1.pdf