ศบท.มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มอบใบประกาศผู้อบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า (EV) รุ่นที่ 1

🔷🔸 ศบท.มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มอบใบประกาศผู้อบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า (EV) รุ่นที่ 1 🔹🔶

⚡ วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.00 น. ศูนย์บริการทางวิชาการและทดสอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า (EV) รุ่นที่ 1 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปริญ นาชัยสิทธิ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตร พร้อมให้โอวาทและกล่าวชื่นชมผู้ผ่านการอบรมที่มีความเพียรพยายาม ความอุตสาหะและมานะบากบั่น ใฝ่หาความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สูงขึ้น โดยมี อาจารย์บุญกิจ อุ่นพิกุล ผู้ช่วยอธิการบดี คณาจารย์ ทีมวิทยากร ร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้ผ่านการอบรม ณ ห้องปฏิบัติการสร้างต้นแบบนวัตกรรม (Fabrication LAB : Fab LAB) ชั้น 1 อาคาร 18 คณะวิศวกรรมศาสตร์

🖋 ข่าว : ศันสนีย์ ไชยเพีย
ภาพ : สิทธิณีพร ผ่านสำแดง
กราฟิก : รัตนาวดี ประกายแก้ว

https://www.facebook.com/Rmutikhonkaen/posts/pfbid0PBYB5DyaX8GKYjzpDeSqtfzqGgSRqUMqY1QEVghh5j5sVQgfbMELgLN2JYwncGYpl