ประกาศการขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 42 รายการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มีความประสงค์จะขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 42 รายการ โดยขายตามสภาพที่เป็นอยู่ ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศขายทอดตลาด