ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฎิบัติการเทคโนโลยีการเรียนรู้การพัฒนาหุ่นยนต์อัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคา

เอกสารประกวดราคา