ศูนย์บริการทางวิชาการและทดสอบ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มอบเกียรติบัตร หลักสูตร LTAX GIS & LTAX 3000

🔷🔸 ศูนย์บริการทางวิชาการและทดสอบ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มอบเกียรติบัตร หลักสูตร LTAX GIS & LTAX 3000 🔹🔶

🏷 วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมมงคลประดู่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ปริญ นาชัยสิทธิ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น มอบ อาจารย์บุญกิจ อุ่นพิกุล ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้ผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX GIS & LTAX 3000) และโปรแกรมเสริม (PDSTaxPro) ในการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน จากข้อมูลสำรวจภาคสนามและข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย”

✨ โอกาสนี้ อาจารย์บุญกิจ อุ่นพิกุล ผู้ช่วยอธิการบดี ได้กล่าวแสดงความขอบคุณคณะวิทยากรและเครือข่ายหน่วยงานที่เข้าร่วมอบรม 12 หน่วยงาน จำนวน 25 คน และบรรยากาศการอบรมในวันสุดท้าย ผู้เข้าอบรมรู้สึกผ่อนคลายที่ได้รับฟังเพลงจาก นายพีระพล สกุลตาล พนักงานจ้างทั่วไป เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เข้าอบรมที่มีความสามารถในการร้องเพลงและเคยผ่านการประกวดเวทีไมค์ทองคำ ได้ขับร้องเพลงให้เพื่อนผู้เข้ารับการอบรมได้รับฟัง สร้างบรรยากาศแห่งความสนุกสนานและมิตรภาพอันดีต่อกัน

🖋 ข่าว : ทัศนีย์ เรืองวงศ์วิทยา
ภาพ : คณะทำงาน
กราฟิก : รัตนาวดี ประกายแก้ว

https://www.facebook.com/Rmutikhonkaen/posts/pfbid02NwzrBWy4r9xM8ZH8TYYyuH2LHz9U2iudwebSniMzs7q5wAXhQJeY8g7tJ5tVwAQql