ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 27 รายการ

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 27 รายการ โดยมีรายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศการขายทอดตลาด