ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซากเครื่องปั้นแบบทรายอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา