ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ คุณวุฒิ ปริญญาโท 1 อัตรา สังกัดสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์