ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ คุณวุฒิ ปริญญาโท สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาศิลปศาสตร์