ราชมงคลขอนแก่น จัดโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566

🔷🔸 ราชมงคลขอนแก่น จัดโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566 🔹🔶

✨ วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2566 อาจารย์ปริญ นาชัยสิทธิ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น มอบ อาจารย์บุญกิจ อุ่นพิกุล ผู้ช่วยอธิการบดี ให้กำลังใจนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน โดยวันนี้เป็นวันที่ 3 ของโครงการฯ และก่อนดำเนินกิจกรรมตามกำหนดการ ผู้ช่วยอธิการบดี ได้นำนักศึกษาร่วมยืนสงบนิ่งเพื่อไว้อาลัยให้แก่ ศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาไทย ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องให้เป็น “บิดาแห่งสหกิจศึกษาไทย” โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยภาวะหัวใจล้มเหลว เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2566

🏷 โอกาสนี้ ผู้ช่วยอธิการบดี ได้มอบของที่ระลึกให้แก่ คุณอิทธิพล ชุมธราศิริ นักธุรกิจผู้บริหาร บริษัท จ้วดคาเฟ่ จำกัด ที่ได้ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “สร้างความพร้อมก่อนเข้าสู่โลกการทำงานในยุคที่อนาคตกำลังไล่ล่าคุณ” สร้างความสนใจให้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ เป็นอย่างมาก และมีการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ถาม – ตอบจากวิทยากร และตัวแทนนักศึกษากล่าวขอบคุณวิทยากรและแสดงความรู้สึกถึงประสบการณ์ที่ได้รับฟังการบรรยาย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาต่อไป

🖋 ข่าว : ทัศนีย์ เรืองวงศ์วิทยา
ภาพ : สิทธิณีพร ผ่านสำแดง
กราฟิก : รัตนาวดี ประกายแก้ว

https://www.facebook.com/Rmutikhonkaen/posts/pfbid0QpydmoUr8WfFPwAxSbo8DEUPh1dUW3mq99TZiWk2iDtPSRDR2Poeh7FtgLBufdfTl