การแข่งขันกีฬาภายในราชมงคลขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2566

🔷🔸 การแข่งขันกีฬาภายในราชมงคลขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2566 🔹🔶

🤾‍♂️ วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จัดการแข่งขันกีฬาภายในโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาในการแข่งขันกีฬาระดับที่สูงขึ้น พร้อมทั้งเพื่อเป็นการสนับสนุนและสนองนโยบายในด้านงานกีฬาของมหาวิทยาลัยฯ และเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษารักการออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ อีกทั้งเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรักความสามัคคีในหมู่นักศึกษาและช่วยให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยอาจารย์ปริญ นาชัยสิทธิ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น มอบ อาจารย์บุญกิจ อุ่นพิกุล ผู้ช่วยอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี กิจกรรมประกอบไปด้วยการเดินขบวนพาเหรด การแข่งขันกีฬาและการแข่งกรีฑาจำนวน 13 ประเภทการแข่งขัน การแข่งขันขบวนพาเหรด รวมถึงการแข่งขันฟุตบอลคู่ชิงชนะเลิศ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง

🖋 ข่าว : ศันสนีย์ ไชยเพีย
ภาพ : สิทธิณีพร ผ่านสำแดง
พิมพ์ฤทัย ชัยวิเศษ
กราฟิก : รัตนาวดี ประกายแก้ว

https://www.facebook.com/Rmutikhonkaen/posts/pfbid02mFgpy7wqeg6gzHhefobNXKyEWFArADe4jA4ivwfzTM28E7coCTmkNqKCwP5VktNCl