รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น ร่วมเสวนาระบบ Logistics ใหม่ เชื่อม ไทย ลาว จีน

🔷🔸 รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น ร่วมเสวนาระบบ Logistics ใหม่ เชื่อม ไทย ลาว จีน 🔹🔶

✨ วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 อาจารย์ปริญ นาชัยสิทธิ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น เข้าร่วมเวทีเสวนา “ระบบ Logistics ใหม่ เชื่อม ไทย ลาว จีน” ณ เวทีกลาง ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดขอนแก่น (KICE) ภายในงาน Air Rail and Logistics Expo 2023 โดยมีผู้ร่วมเสวนาดังต่อไปนี้ นายจันทอน สิดทิไซ ประธานบริษัท Vientiane Logistics Park จำกัด เรือโท ศิรรินทร์ ชัยสินอัครยศ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเรือสินค้า ท่าเรือกรุงเทพ อาจารย์สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) รศ.ดร.คมกฤช ปิติฤกษ์ รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ Senior Advisor of Phongsavanh Group บรรยากาศการเสวนาได้รับความสนใจจากเครือข่ายนักธุรกิจชั้นนำของประเทศไทยและนักธุรกิจกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงร่วมรับฟังด้วยความสนใจ และได้รับเกียรติจากคุณทรงศักดิ์ ทองไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ให้เกียรติมอบของที่ระลึกให้แก่คณะวิทยากร

🏷 โอกาสนี้ รองอธิการบดีฯ ได้มอบ อาจารย์ฉัตรชัย สุตีกษณะ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ และอาจารย์มณฑิรา พรหมดี นำนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ร่วมรับฟังการเสวนาเพื่อสร้างการรับรู้แนวทางการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ประเทศไทยเพื่อเชื่อมโยงกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงและทวีปต่าง ๆ ทั่วโลก อาจารย์ ดร.ชัชรินทร์ ศักดิ์กำปัง นำนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมชมนิทรรศการ Air Rail and Logistics Expo 2023

🖋 ข่าว : ทัศนีย์ เรืองวงศ์วิทยา
ภาพ/กราฟิก : รัตนาวดี ประกายแก้ว

https://www.facebook.com/Rmutikhonkaen/posts/pfbid0SkV1fNYSsTsM3D6HPr5f5xsZKsxxaNoAdJGCQCofzxzsEa1aS6wm6ikeLfpBYVpDl