ราชมงคลขอนแก่น จัดการซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565

🔶🔹 ราชมงคลขอนแก่น จัดการซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 🔸🔷

✨ วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณลานเฟือง อาคาร 18 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จัดการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี อาจารย์ปริญ นาชัยสิทธิ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น พร้อมด้วย อาจารย์บุญกิจ อุ่นพิกุล ผศ.ดร.หริส ประสารฉ่ำ ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์ประพันธ์ ยาวระ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม อาจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ ชามงคลประดิษฐ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ ดร.อารีรัตน์ เชื้อบุญเกิด โนท คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ร่วมแสดงความยินดีและร่วมถ่ายภาพกับบัณฑิต

📜 จากนั้น เวลา 12.10 น. เป็นการซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ เพื่อเตรียมความพร้อม ซักซ้อมและชี้แจงข้อปฏิบัติในการเข้ารับปริญญาแก่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต โดยมี อาจารย์ปริญ นาชัยสิทธิ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น กล่าวต้อนรับพร้อมให้โอวาทแก่บัณฑิต คณบดีทั้ง 3 คณะ และคุณฉลอง งามแก้ม นายกสมาคมศิษย์เก่าเทคโนไทย – เยอรมัน ขอนแก่น และคุณวนิดา แผ่นผา นายกสมาคมศิษย์เก่า เทคโน ไทย – เยอรมัน ขอนแก่น ส่วนกลาง กล่าวแสดงความยินดีแก่บัณฑิต โอกาสนี้ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ท่านบรรจง สุกรีฑา รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมศิษย์เก่าเทคโนฯ ไทย – เยอรมัน ขอนแก่น (ส่วนกลาง) เนื่องในโอกาสได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ (วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์) โดยมีคณาจารย์ บุคลากร ร่วมเป็นเกียรติและเป็นสักขีพยาน จากนั้น ท่านบรรจง สุกรีฑา ได้กล่าวให้โอวาทแก่บัณฑิต บรรยากาศพิธีการซ้อมย่อยฯ เป็นไปด้วยความปลาบปลื้มใจ และปิติยินดีกับความสำเร็จของบุคคลอันเป็นที่รัก โดยมีญาติและเพื่อนพ้องน้องพี่ของบัณฑิต เข้าร่วมแสดงความยินดีในวันนี้เป็นจำนวนมาก

🖋 ข่าว : ศันสนีย์ ไชยเพีย
ภาพ : สิทธิณีพร ผ่านสำแดง
พิมพ์ฤทัย ชัยวิเศษ
กราฟิก : รัตนาวดี ประกายแก้ว