ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างควบคุมคุณภาพการผลิตด้านมิติ ระดับ 1 (เพิ่มเติม) และสาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1