ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 3 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คลิกอ่านไฟล์ประกาศ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562
ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า

คลิกอ่านไฟล์ประกาศ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562
ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

คลิกอ่านไฟล์ประกาศ