ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดสอบกำลังรับน้ำหนักโครงสร้างงาน ตำบลในเมือ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ประกาศผู้ชนะ