ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือทดสอบรอยร้าวและรอยเชื่อม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ประกาศผู้ชนะ