วิทยาเขตขอนแก่น ขอเชิญทุกท่านร่วมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561

ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมการประกวดนางนพมาศจำแลง ประจำปี 2561

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ด้านล่าง

ข้อกำหนดในการเข้าประกวด

ใบสมัครนางนพมาศจำแลง ประจำปี 2561