ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือวัดและควบคุมสัญญาณขั้นสูง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ