รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ปี 2562 จำนวน 6 อัตรา

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ปี 2562 จำนวน 6 อัตรา

**************************************************

ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา

ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน 1 อัตรา

พนักงานรักษาความปลอดภัย 2 อัตรา

ตำแหน่งอาจารย์ 2 อัตรา