ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้

1. ตำแหน่ง อาจารย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

2. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานฯ

3. ตำแหน่งช่างเทคนิค สังกัดสำนักงานวิทยาเขตฯ

4. ตำเเหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์

5. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น

6. ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย สังกัดสำนักงานฯ