ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเรื่องขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร (รอบที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเรื่องขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร (รอบที่ 1)
ประจำปีการศึกษา 2561

…………………………………………………………………………………

คำแนะนำในวันทำการตรวจเลือกฯ สำหรับผู้ยื่นขอผ่อนผันฯ

บัญชีรายชื่อนักศึกษาผู้ขอผ่อนผันฯ จังหวัดกาฬสินธุ์
บัญชีรายชื่อผู้ขอผ่อนผันทหาร กรุงเทพมหานคร
บัญชีรายชื่อผู้ขอผ่อนผันทหาร จังหวัดกำแพงเพชร
บัญชีรายชื่อผู้ขอผ่อนผันทหาร จังหวัดขอนแก่น
บัญชีรายชื่อผู้ขอผ่อนผันทหาร จังหวัดชัยภูมิ
บัญชีรายชื่อผู้ขอผ่อนผันทหาร จังหวัดนครพนม
บัญชีรายชื่อผู้ขอผ่อนผันทหาร จังหวัดนครราชสีมา
บัญชีรายชื่อผู้ขอผ่อนผันทหาร จังหวัดนครสวรรค์
บัญชีรายชื่อผู้ขอผ่อนผันทหาร จังหวัดนนทบุรี
บัญชีรายชื่อผู้ขอผ่อนผันทหาร จังหวัดบึงกาฬ
บัญชีรายชื่อผู้ขอผ่อนผันทหาร จังหวัดบุรีรัมย์
บัญชีรายชื่อผู้ขอผ่อนผันทหาร จังหวัดเพชรบูรณ์
บัญชีรายชื่อผู้ขอผ่อนผันทหาร จังหวัดมหาสารคาม
บัญชีรายชื่อผู้ขอผ่อนผันทหาร จังหวัดมุกดาหาร
บัญชีรายชื่อผู้ขอผ่อนผันทหาร จังหวัดยโสธร
บัญชีรายชื่อผู้ขอผ่อนผันทหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
บัญชีรายชื่อผู้ขอผ่อนผันทหาร จังหวัดเลย
บัญชีรายชื่อผู้ขอผ่อนผันทหาร จังหวัดศรีสะเกษ
บัญชีรายชื่อผู้ขอผ่อนผันทหาร จังหวัดสกลนคร
บัญชีรายชื่อผู้ขอผ่อนผันทหาร จังหวัดสุรินทร์
บัญชีรายชื่อผู้ขอผ่อนผันทหาร จังหวัดหนองบัวลำภู
บัญชีรายชื่อผู้ขอผ่อนผันทหาร จังหวัดอำนาจเจริญ
บัญชีรายชื่อผู้ขอผ่อนผันทหาร จังหวัดอุดรธานี
บัญชีรายชื่อผู้ขอผ่อนผันทหาร จังหวัดอุบลราชธานี
บัญชีรายชื่อผู้ขอผ่อนผันทหาร หนองคาย